quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Nyhedsbrevet indeholder:

  • Kort beretning fra Bestyrelsen
  • Kommunikation af aktiviteter i Aarhus MTB
  • Information omkring evaluering af træningen

Kort beretning fra bestyrelsen

Vi i bestyrelsen, vil gerne ønske alle medlemmer i Aarhus MTB et forsinket godt nytår.  Vi ser fremad og glæder os til alle de gode oplevelser vi, i Aarhus MTB, skal have sammen i 2016.

Efter generalforsamlingen i november blev bestyrelsen konstitueret på følgende vis; Formand Jesper F. Korsgaard, Næstformand Thomas Hansen, Kasserer Maja Lindvig Olsen, øvrige bestyrelse medlemmer Carl Bohn og Asger Givskov Jørgensen, Suppleanter Britt Christensen og Else Marie B. Andersen.

De enkle udvalg har fået tilknyttet følgende kontaktperson.

Løbsudvalget: Maja
Elite og licens: Carl
Træningsudvalg motion 1+2: Carl
Turudvalg: Asger
Kvindeudvalg: Maja
Børn og unge udvalg: Thomas
Crossudvalg: Jesper
Sponsorudvalg: Asger
Festudvalg: Maja
Spor og teknik udvalg: Thomas

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med budget for 2016, evaluering af klubtræningen, undersøgelse af modeller for aflønning og/eller tildeling af goder til frivillige og udvikling af en langsigtet strategi for Aarhus MTB. 
Dette var de mest centrale punkter som blev behandlet i forbindelse med bestyrelsesmødet i december og januar. Der er endnu ikke taget endelige beslutninger omkring ovenstående, men der arbejdes ihærdigt herpå.

Kommunikation af aktiviteter i AarhusMTB
Vi vil gerne øge kommunikationen på Aarhus MTBs medier. Vi ønsker at øge kommunikationen både indad og udad til. Vi synes, at der er mange attraktive og spændende aktiviteter i vores klub, hvilket vi ønsker at synliggøre, for at opnå større fællesskab blandt klubbens medlemmer og for at øge eksponeringen af Aarhus MTBs sponsorer.

Derfor vil vi gerne at der skrives korte beretninger omkring de aktiviteter der finder sted. Det kan være en beskrivelse af en hyggetur med gode klubkammerater, løbsberetninger fra motionsløb og licensløb eller beretninger fra klubture i ind- og udland.

For at få den bedste vinkel på vores aktiviteter vil vi gerne at det er vores medlemmer, som skriver disse beretninger, herved får vi de mest inspirerende og oprigtige beretninger.

Vi ønsker, at beretningerne skal inspirere alle til at deltage i de mange gode aktiviteter, som vores frivillige arbejder benhårdt for at stable på benene samt være med til at øge antallet, som melder sig som frivillig til vores arrangementer.

Vi vil gerne bede udvalgene om at sørger for at der kommer nogle beretninger fra deres arrangementer. Det er ikke udvalgene, som skal skrive dem, men blot opfordrer medlemmerne til at skrive dem. Til dem som skriver beretningerne, lad være med at være bekymret for hvad I skriver, blot beskriv det arrangement I var en del af.

Alle beretninger kan sendes til Asger på , som vil søge for de bliver tilgængelige på vores hjemmeside aarhusmtb.dk og Facebook side.

Evaluering af klubtræningen 

For at fortsætte udviklingen af det gode træningsmiljø i Aarhus MTB, vil der inden længe blive udsendt et elektronisk spørgeskema. Det har til formål at klarlægge klubtræningens stærke og svage sider, som skal bruges til at tilpasse træningstilbuddene. Vi vil derfor gerne opfordre alle aktive brugere af klubtræningen til at besvare dette spørgeskema.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen

 
 
 

 

 

Login

Træningstidspunkter

Tirsdage kl. 18:00    Motion, Sport, Kvinder, Trail
Onsdage kl. 17:30   Børn og Unge
Torsdage kl. 18:00   Motion, Sport
Søndage kl. 10:00   Motion, Sport

Træningen starter fra Observatoriestien 1 A

 

Instagram

Gå til toppen