quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Download som iCal-fil
Ordinær generalforsamling
Torsdag 22 November 2018, 19:00 - 22:00
af Esben Theibel
Kontakt Esben Theibel,

Kære Medlemmer

Vi glæder os til at se jer til ordinær generalforsamling torsdag d. 22 november 2018 kl. 19:00 på Aarhus Cykelbane.

Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen skal være en aften, hvor der bliver tid seriøse konstruktive debatter, men i lige så høj grad muligheden for sjove tilbageblik på oplevelser i 2018 samt røverhistorier.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
2a) Beretning fra de enkelte udvalg til orientering
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Forelæggelse af bestyrelsens handlingsplan og budgetforslag for det kommende år til godkendelse
7) Valg af formand (lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlem (lige år) 
9) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år
11) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
12) Valg af udvalgsformænd
13) Eventuelt

 

Punkt 4 – Indkomne forslag

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Punkt 7,8 og 10 - Navne på opstillede kandidater til bestyrelsen

  • Esben Theibel, genopstiller som formand
  • Sanne Bisgaard, genopstiller som bestyrelsesmedlem
  • Thomas Østergaard, opstiller som bestyrelsesmedlem
  • Ronni, genopstiller som suppleant

Ovenstående kandidater er i år på valg, udover disse mangler vi stadigvæk at få udfyldt den sidste post som suppleant til bestyrelsen.

Mvh. Bestyrelsen

Sted Aarhus Cykelbane
 
 
Antal deltagere:

Arrangementer

22nov
Ordinær generalforsamling
torsdag kl.19:00 - 22:00
25nov
Juleknas og klubkåringer
søndag kl.10:00 - 14:30
01dec
Julefrokost
lørdag kl.18:00 - 23:55

Login

Gå til toppen