quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Aarhus MTB er en af Jyllands største MTB klubber, hvor ønsket er at tiltrække, hjælpe og udvikle nogle af landets bedste ryttere. Formålet med Aarhus MTB’s elitehold er at skabe en spydspids for klubben, som kan inspirere andre medlemmer og være med til at hæve det sportslige niveau.

Aarhus MTB’s elitehold skal således skabe et seriøst og aktivt træningsmiljø, som kan inspirere klubbens hurtigste ryttere samtidig med at afdelingen kan inspirere og involvere klubbens øvrige medlemmer. Eliteholdet repræsenterer klubben ved løb nationalt og internationalt samt ved diverse arrangementer fx i klubben og i samarbejde med klubbens sponsorer.

Eliteholdet udtages af klubbens licens- og eliteudvalg og der skrives kontrakter gældende for et år af gangen. Vurderingen af den enkelte rytter beror på et samlet billede af rytterens potentiale, niveau, træningsindsats og – ikke mindst – i rytterens aktive deltagelse og investering i klublivet.

I forbindelse med udtagelsen af holdet er rytterne gjort bekendt med forventninger og krav til eliteryttere:

 ñ  De skal tidligere have deltaget i DCU/UCI løb.

ñ  De skal have udviklingspotentiale dvs de skal have et mål om at blive bedre.

ñ  Deltager i og gennemfører minimum 6 nationale DCU eller UCI MTB-løb pr sæson.

ñ  Bruger Aarhus MTB klubtøj i alle løb de deltager i, herunder også landevej, cykelcross, og motionsløb.

ñ  Indskrives som Aarhus MTB ryttere til alle løb de deltager i, herunder landevej, cykelcross og motionsløb.

ñ  Er gode repræsentanter for klubben og vores sponsorer.

ñ  De investerer tid i klubben.

ñ  Deltager aktivt i klubtræning.

ñ  Er indstillet på at skrive løbsberetninger.

ñ  Hjælper til klubbens arrangementer.

ñ  Er indstillet på at afholde fx tekniktræning.

ñ  Har velfungerende cykel og udstyr.

ñ  Har opbakning fra pårørende til at investere den krævede tid i træningen.

Eliterytterne har et tæt samarbejde med klubben. For at udvikle en den enkelte rytter igennem forskellige aktiviteter, vil der løbende blive afholdt træningsweekender og andre arrangementer, hvor indholdet vil være varierende. Klubben yder et økonomisk tilskudn til personlig træningsplanlægning, DCU-licens og løbsgebyrer.

Login

Bestyrelseskontakt

Gå til toppen