quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Aarhus MTB er en af Jyllands største MTB klubber, hvor ønsket er at tiltrække, hjælpe og udvikle nogle af landets bedste ryttere, i alle klasser og af begge køn. Klubbens licenstrup skal således skabe et seriøst og aktivt træningsmiljø, som kan inspirere og involvere alle vores licens-ryttere og også fungere som inspiration for klubbens øvrige medlemmer.

Fællestræningen tirsdag, torsdag og søndag er grundstenen i klubbens licens satsning. Det forventes at alle bakker op om disse, så vi får det gode træningsmiljø som vi har behov for, hvis vi ønsker at rykke os, uagtet om dette så er fra bunden af C til toppen eller fra B til A osv.
Der er ingen der bliver verdensmester alene, så det er super vigtigt, at vi sammen støtter op om det fælles projekt det er, at vi alle vil blive bedre og hurtigere.

Det er udvalgets ambition, at der også skal være målrettede licens-tilbud til kvinder samt til B&U ryttere, så hvis du ikke helt kan se dig selv i nedenstående (senior) tilbud, men godt kunne have interesse i at være en del af en kvinde eller junior setup, skal du tage fat i nedenstående, så tager vi en snak om mulighederne.
Som medlem af Aarhus MTB har du naturligvis også altid mulighed for at søge licens/elite-udvalget om hjælp til licens relaterede aktiviteter, der ikke er dækket af disse tre "kasser", hvis det er tilfældet er du altid mere end velkommen til at kontakte os.


For at kunne skelne mellem ryttere, det der tilbydes og det der forventes at du giver tilbage til klubben, har vi lavet de tre ”kasser”, Licens, Subelite og Elite. Disse kasser er deltvist fleksible, da der kan laves individuelle aftaler som passer til den enkelte og kasserne kan alle indeholde herre og damer, junior, senior og master ryttere.

Licens:
Dette er den klart største gruppe af os og består af de ryttere der ønsker at køre licensløb og følge klubbens træningsprogram. Programmet er lavet så det er ambitiøst nok til at du kan komme meget langt, da der er lagt program for alle ugens 7 dage, som man kan følge hvis man har ambitioner, tid og niveau til det og der er planlagt formtoppe til liga løb og alm. licensløb. Ryttere her kan få vejledning af udvalget og efter aftale med klubbens interne trænere.

Subelite:
Dette program er for dem der tidligere har kørt min. en fuld sæson licensløb og ønsker at rykke sig så meget, at det vil være påkrævet at der er individuel tilretning og sparing vedr. træningsprogrammet.
Det forventes her at man har konkrete mål og er villig til at investere en relativ stor mængde tid.
Man følger her klubbens træningsproram alle ugens dage og får desuden individuel sparing af klubbens eksterne træner hver fjerde uge.
Der vil for ryttere på subelite ordningen, være mulighed for at søge om materiel støtte, såfremt man har behov for dette, fra klubbens sponsorere: Santa Cruz, Maxiss, Cyclingfreak og Trimtex.
(der vil her være en beskeden egenbetaling, som bliver meldt ud efter budgetmøde med bestyrelsen d. 12/12-16)

Elite:
Elite støtte er kun tiltænkt nogle ganske få, og det er kun for dem der vil gå hele vejen.
For at komme i betragtning til elite ordningen, skal man som udgangspunkt være Herre eller dame A rytter, eller alternativt køre fast i top 3-5 i de underlæggende junior/senior/master klasser.
Som rytter på elite ordningen får man udarbejdet et individuelt træningsprogram af klubbens eksterne træner og har fast sparring med denne, hver 14 dag. Samt mulighed for løbende kontakt hvis der opstår behov for dette. Klubben stiller via vores sponsorere: Santa Cruz, Maxiss, High5 og Trimtex en mængde udstyr til rådighed for ryttere på elite ordningen.
(der vil for ryttere på eliteordningen være en egenbetaling på ca kr. 300,- pr måned. dette bliver endeligt meldt ud efter budgetmøde med bestyrelsen d. 12/12-16)

Elite og subelite holdet udtages af klubbens licens- og eliteudvalg og der skrives som udgangspunkt kontrakter gældende for et år af gangen. Vurderingen af den enkelte rytter beror på et samlet billede af rytterens potentiale, niveau, træningsindsats og – ikke mindst – i rytterens aktive deltagelse og investering i klublivet.
For alle licensryttere der gennemfører mindst fem licensløb om året, håber udvalget at kunne afholde udgiften
til licens samt give tilskud til transport via klubbens kørselsordning.

Forventninger til de kommende eliterytter:

 • Bruge Aarhus MTB klubtøj i alle de løb du deltager i. herunder også landevej, cross og motionsløb.
 • Træne i Aarhus MTB klubtøj.
 • Investere tid i klubben.
 • Tidligere have deltaget i DCU/UCI løb.
 • Have udviklingspotentiale dvs. at du skal have et mål om at blive bedre.
 • Deltage aktivt i klubtræning (i det omfang det passer ind i det personlige træningsprogram).
 • Være en god repræsentant for klubben og klubbens sponsorer.
 • Indskrives som Aarhus MTB rytter til alle de løb du deltager i, herunder landevej, cross og motionsløb.
 • Være indstillet på at afholde evt. tekniktræning.
 • Deltage og gennemføre minimum 6 nationale DCU eller UCI MTB-løb.
 • Have opbakning fra pårørende til at investere den krævede tid i træningen.
 • Være indstillet på at skrive løbsberetninger.
 • Hjælpe til klubbens arrangementer.


Forventninger til de kommende Subelite rytter:

 • Bruge Aarhus MTB klubtøj i de MTB løb du deltager i, herunder også motionsløb. (der kan gives dispentation til at køre enkelte motionsløb for sin arbejdsplads) 
 • Træne i Aarhus MTB klubtøj.
 • Investere tid i klubben.
 • Tidligere have deltaget i DCU/UCI løb.
 • Have udviklingspotentiale dvs. at du skal have et mål om at blive bedre.
 • Deltage aktivt i klubtræning (i det omfang det passer)
 • Være en god repræsentant for klubben og klubbens sponsorer.
 • Indskrives som Aarhus MTB rytter til de MTB løb du deltager i.
 • Have opbakning fra pårørende til at investere den krævede tid i træningen.
 • Være indstillet på at skrive løbsberetninger.
 • Hjælpe til ved klubbens arrangementer.

 

Forventninger til de kommende licens rytter:

 • Bruge Aarhus MTB klubtøj i de MTB licens løb du deltager i, herunder også motionsløb. (der kan gives dispentation til at køre enkelte motionsløb for sin arbejdsplads) 
 • Træne i Aarhus MTB klubtøj.
 • Investere tid i klubben.
 • Deltage aktivt i klubtræning (i det omfang det passer)
 • Være en god repræsentant for klubben og klubbens sponsorer.
 • Indskrives som Aarhus MTB rytter til de MTB licens løb du deltager i.
 • Være indstillet på at skrive løbsberetninger.
 • Hjælpe til ved klubbens arrangementer.

 

Spørgsmål og/eller motiveret ansøgning sendes til Jesper Fjordside: og cc til Michael Nicolaisen: mn@edbtraening.dk

Arrangementer

31mar
Rekrutteringsdag af nye medlemmer
søndag kl.09:00 - 16:00
02apr
Sæsonstart med grillpølser
tirsdag kl.18:00 - 21:00
04maj
Opstarts klubtur til Feriecenter Slettestrand
lørdag kl.08:00 - søndag kl. 15:00
24jun
Klubtur til Saalbach
mandag kl.00:00 - hele dagen - søndag kl. 00:00
24aug
Sommerfest
lørdag kl.00:00 - 00:00 - hele dagen
Gå til toppen