quickpay hojmark

Energi Solution

SeierFitness inverted

Beskrivelse af Sponsorudvalget:

Opgaver/målsætning:

Arbejdstid:

Udvalgets formål er at støtte eksisterende og kommende licensryttere igennem den daglige træning og frem mod den enkeltes mål. For at være en del af dette kræver det kun, at du gerne vil køre stærkt på din MTB, udvikle dig som rytter, deltage i løb, har drømme om at indløse en gældende DCU licens, og at du er realistisk med din målsætning.

Opgaver/målsætning
 • Økonomisk støtte til træningsvejledning
 • Støtte til betaling af licens
 • Arrangering af weekend-/træningsture for licens/eliteafdelingen
 • Koordinering og organisering af separate træninger for licens-/eliteryttere
 • Arrangering af fælleskørsel til løb og bookning af overnatning
 • Opbakning til løb
 • Planlægning af året
 • Organisering af praktiske ting til løb - herunder teltlejer osv.
Forventet arbejdstid
 • 3 møder pr. år
 • Løbende arrangering af weekends-/løbsture
 • Opstilling af pavilloner
 • Hjælpe til vores eget løb

Fokus på XC sporet (XC Spor = Moderne spor som bruges af den morderne MTB rytter)

Opgaver/målsætning
 • Vi bygger det som området ligger op til. Skovens tema bliver sporets tema.
 • Forbedre sporet med nye spor (Loops).
 • Opdatere de nuværende spor faglig korrekt og med henblik på holdbarhed og kvalitet.
 • Få et børne område til MTB træning for børn, dette er for begge klubbers interesse.
 • Teknik områder. De fleste MTB spor i Europa og områder i Danmark har tekniske lege pladser.
 • Sikkerhed. Sporet har flere steder farlige kryds som burde redesignes og bedre skiltning med sværhedsgrad og andre informamationer.
Arbejdstid

Det er op til dig som rytter! Vil du forbedre dine mtb spor så kom med til vores spordage. Find dem under arrangementer.

Løbsudvalgets opgave er at koordinere, organisere og afholde løb i klubbens ånd. Udvalgets medlemmer har interesse i, at skabe løb med et højt kvalitets niveau for klubben. Løbene spænder bredt og er af varierende karakter - lige fra større årlige DCU løb til mindre som eksempelvis gadeløb. Det samme gør arbejdsopgaverne. Det kan være alt fra opgaven som løbsleder, med det store overblik, til at varetage en enkelt post som eksempelvis PR. Hvad enten det er et stort eller mindre løb, stræber udvalget efter, at skabe de bedst mulige betingelser for løbet.

Opgaver/målsætning

Skabe frivillighed
Lave drejebog for at højne kvaliteten så alle kan lave alle løb.
Etablere XC og maraton som en fast del af kalenderen.
Synliggørelse af løb.
Overskud når året er omme.

Arbejdstid

2 faste møder om året – et i starten og et i slutningen af sæsonen.
Udover de 2 møder skal der påregnes mødetid, til koordinering af de løb man vælger at være med på.

Udvalgets arbejde er at sætte rammer og retning for-, planlægge - og sikre gennemførelse af børne- og ungdomstræningen, at sikre tilgang af nye medlemmer og fastholdelse af de nuværende, og at understøtte, at Aarhus MTB også for juniorrytternes vedkommende gør sig gældende i løb.

Opgaver/målsætning
 • Udvalget skal sikre. at træningen foregår, og at den er i tråd med klubbens værdier.
 • Udvalget skal sikre, at træningen er en god oplevelse for alle børn og unge, som deltager og sikre, at fastholdelse prioriteres højt.
 • Udvalget skal arbejde på, at juniorrytterne får så meget glæde af at køre MTB som muligt, herunder - men ikke begrænset til - at deltage i løb.
 • Udvalget skal sikre, at der udarbejdes en idekatalog over gode øvelser og ruter, som kan gøre det nemmere for nye trænere at springe til.
 • Udvalget skal sikre, at der ligger træningsplaner for hver træning, så vidt muligt en måned i forvejen, dog med hensyntagen til ekstemt godt eller dårligt vejr.
 • Udvalget skal arbejde på at udbrede mtb sporten til så mange som muligt.
 • Udvalget skal planlægge to årlige MTB camps og et antal ture til andre skove.
 • Udvalget skal udarbejde informationsmateriale til børn og forældre og vedligeholde hjemmeside og Facebook.
 • Udvalget skal samarbejde med sporudvalget og ÅTB om at skalbe gode træningsfaciliteter for børnene, herunder rekrutere forældre til praktisk arbejde.
 • Udvalget skal, sammen med løbsudvalget, afholde børneløb.
Arbejdstid

Deltagelse i seks møder årligt, svarende til ca. 15 timer.

Skriftlig kommunikation ca. 10 timer årligt.

I træningsudvalget koordineres den daglige træning i klubben. Dette indebærer at sørge for, at klubben har de rigtige hold at tilbyde klubbens medlemmer; at der er trænere tilknyttet disse hold, og at trænerne er uddannede tilstrækkeligt.

I klubben har vi købt et træningsprogram, der dækker indholdet af klubbens træninger. Det er Licens- og eliteudvalget, der har ansvaret for at sammensætte træningsprogrammet til klubben og enkelte ryttere. Træningsudvalget tager udgangspunkt i dette træningsprogram, når holdenes træning skal planlægges. Licens- og sportsholdet vil naturligvis lægge sig tæt op ad træningsprogrammet. Motionsholdet vil som regel kun køre uddrag fra træningsprogrammet, mens Børne og -ungdomsholdet næppe vil bruge træningsprogrammet som andet end løs inspiration.

Opgaver/målsætning

Udvalgets vigtigste arbejde i 2015 er at få klubtræningerne i de to fusionerede klubber godt i gang. Det er klart, at vi alle skal finde vores roller i den nye klub, og det vil tage lidt tid at finde os til rette på de rigtige hold, både som deltager på holdene og som træner for holdene.

I 2015 vil vi i træningsudvalget også arbejde for, at rollerne omkring et hold bliver klart defineret. Det betyder, at der til hvert hold er en række roller, som skal udfyldes. Hver af disse skal have et klart defineret ansvar. Alt afhængig af holdets størrelse kan flere roller udfyldes af den samme person. På små hold kan kontaktpersonen, koordinatoren og den der afvikler træningen sagtens være den samme person. På andre hold kan det være en fordel at opgaverne omkring et hold uddelegeres til flere personer, sådan at det ikke er en person, der står med alt ansvaret.

Arbejdstid

Der skal regnes med omkring 3-4 møder om året. Hertil skal påregnes diverse koordineringsarbejde via Facebook og vores hjemmeside.

PR og kommunikationsudvalget har til formål at løse klubbens behov for kommunikation og formidling af nyheder vedrørende løb, aktiviteter og arrangementer via klubbens hjemmeside, facebook, flyers, annoncer, indlæg m.m.

PR og kommunikationsudvalget arbejder målrettet efter at skaffe attraktive rabatter til medlemmer, forbedre klubbens økonomiske indtægtsgrundlag gennem effektiv og synligt sponsorarbejde og vigtigst af alt; øge medlemstilgangen.

Medlemmer af Kommunikationsudvalget vil have særlig brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikation og formidling
 • Indblik i pressens arbejdsvilkår
 • Indblik i medlemmernes behov for information
 • Flair for udarbejdelse af tekster og artikler
 • Flair for foto og video
Opgaver/målsætning
 • Udarbejdelse af en klar og enkel kommunikations strategi
 • Udarbejdelse af en klar og enkel PR og sponsor strategi
 • Sikre at klubbens kommunikationsstrategi føres ud i praksis og evalueres
 • Udarbejde skabeloner til annonce og pressemeddelelse
 • Ekstern presse- og PR-arbejde i forbindelse med sportslige og sociale arrangementer
 • Intern presse- og PR-arbejde i forbindelse med sportslige og sociale arrangementer samt information og kommunikation til klubbens medlemmer om bl.a. træningsplaner, træningslejre etc. via klubbens hjemmeside.
 • Overordnet ansvar for drift og design af klubbens hjemmeside, herunder fornyelse af domæne.
 • Samarbejde med løbs- og eliteudvalg vedrørende sponsorprospekter.
Mødefrekvens

6 gange årligt af 2-3 timer.

Beskrivelse af Materieludvalget:

Opgaver/målsætning:

Arbejdstid:

Kvindeudvalget har til formål at fremme mountainbikesporten for kvinder i Aarhus. Vores ønske er at skabe et stærkt netværk i klubben, få flere kvinder ind i sporten, og skabe tilbud for medlemmer på alle niveauer.

Opgaver/målsætning

Der arbejdes for faste træningsdage og arrangementer som både skal tiltrække nye medlemmer, som udvikler medlemmer og som skaber et socialt sammenhold.

Kvindeudvalget ønsker gerne flere medlemmer i udvalget.

Arbejdstid

Efter behov

Arrangementer

01jun
Kvindetur til Silkeborg
lørdag kl.10:00 - 16:00
24jun
Klubtur til Saalbach
mandag kl.00:00 - hele dagen - søndag kl. 00:00
24aug
Sommerfest
lørdag kl.00:00 - 00:00 - hele dagen
21nov
Ordinær generalforsamling
torsdag kl.19:00 - 21:30

Login

Træningstidspunkter

Tirsdage kl. 18:00    Motion, Sport, Kvinder, Trail
Onsdage kl. 17:30   Børn og Unge
Torsdage kl. 18:00   Motion, Sport
Søndage kl. 10:00   Motion, Sport

Træningen starter fra Observatoriestien 1 A

 

Instagram

Gå til toppen